Tibetà

Curs-tibetà

La llengua dels textos sagrats tibetans

El tibetà clàssic o “llengua del Dharma” (chöke) és l’idioma en què estan escrits els textos sagrats de la tradició budista tibetana. Mitjançant el seu estudi, ens endinsarem en el llegat espiritual del Tibet a través dels seus propis textos. Començarem aprenent l’escriptura tibetana i les regles bàsiques de la seva gramàtica, i avançarem gradualment fins a poder traduir fragments d’obres fonamentals de la filosofia i la tradició meditativa tibetana.

Un repte que millora les capacitats cognitives

Per als amants dels idiomes, pot resultar molt estimulant aprendre una llengua tan diferent de la nostra. La feina que ha de fer el cervell per adquirir un nou alfabet i un nou llenguatge, amb una sintaxi, una morfologia i un vocabulari tan diferents del nostre, és una oportunitat magnífica per desenvolupar i reforçar moltes capacitats cognitives.

Major neuroplasticitat, menor envelliment

Aprendre un nou idioma és un procés complex que implica que el cervell faci ús de la neuroplasticitat. La neuroplasticitat és la capacitat del cervell per modelar-se a si mateix, desenvolupar noves neurones, construir noves xarxes neuronals o fins i tot fer que determinades zones del cervell facin tasques de les quals abans no s’encarregaven.

Quan comencem a adquirir una llengua com el tibetà, tan radicalment diferent de la nostra, fem una magnífica «gimnàstica mental» que posa a treballar diferents regions del cervell. Aquesta gimnàstica és de gran ajuda especialment per fer front a possibles malalties degeneratives, com ara la demència o la malaltia d’Alzheimer.

Estudiar un idioma com el tibetà és una manera efectiva de contrarestar la disminució de neuroplasticitat que es dona a mesura que envellim.

Més memòria i més capacitat per resoldre problemes 

Aprendre idiomes també ens permet exercitar les regions del cervell responsables de la nostra funció executiva. Les persones que tenen reforçada la funció executiva gràcies a l’adquisició d’una o més llengües, tenen més memòria de treball i més capacitat per analitzar el seu entorn, fer múltiples tasques i resoldre problemes.

Comprendre la filosofia tibetana en la seva llengua original

L’estudi del tibetà és un complement perfecte per a la pràctica de la meditació, ja que la comprensió de la filosofia budista en la seva llengua original fa més profund el nostre procés de desenvolupament interior. El coneixement directe de la tradició espiritual del Tibet pot suposar un gran pas endavant en el camí del despertar.

Comments are closed.