Posturologia

Què és la posturologia?

La posturologia és una disciplina de l’àrea de la salut que estudia el sistema tònic postural i la seva regulació, alteracions, adaptacions i formes de tractament.

La postura: un equilibri dinàmic

La postura és l’adaptació que du a terme el cos com a resposta als sistemes de captació d’informació de l’exterior, que ens permeten tenir constantment referències d’“on som” i mantenir-nos en equilibri, un equilibri dinàmic, en constant modulació. Aquesta captació d’informació es realitza a través dels ulls, les orelles, els receptors dels peus, la pell, el raquis, altres òrgans interns i fins i tot les vísceres. Tots aquests elements envien informació al nostre sistema nerviós central sobre com hem de distribuir el centre de gravetat, com han de bascular les espatlles i la pelvis, com s’ha d’adaptar el suport dels peus, quins músculs han de treballar i quins no, per mantenir-nos i sostenir-nos sobre l’esquelet, i molts altres aspectes. Tot això es fa de manera automàtica i no conscient.

Metodologia

La posturologia estudia i reeduca aquests sistemes de captació per tal que no hi hagi una despesa energètica excessiva per compensar alteracions en aquestes vies d’informació i en la repercussió que això representa sobre el sistema osteoarticular, la consciència corporal i les habilitats motores i cognitives.

La posturologia dona respostes sobre l’etiologia dels fenòmens patològics neuromusculars, és a dir, busca l’origen del mal d’esquena, de les alteracions vestibulars, etc. a través de la investigació i la reprogramació de les vies d’entrada sensorials.

Àmbits d’actuació

La posturologia intervé en:

  • Dolors musculoesquelètics.
  • Disfuncions neurovestibulovasculars, migranyes, vertígens, acúfens, insomni, etc.
  • Disfuncions radiculars, ciatàlgies, neuràlgies cervicobraquials, neuràlgies del trigemin, etc.
  • Simpaticotonia i vagotonia, estrès, ansietat, cansament, astènia, etc.
  • Trastorns neurovegetatius: alteracions digestives, taquicàrdies, hipertensió, trastorns respiratoris, etc.
  • Trastorns neurocomportamentals: depressió, ansietat, dèficit d’atenció, etc.
  • Trastorns neurològics: Parkinson, S.E.P., accidents vasculars, etc.
  • En els infants: dolors en el creixement, alteracions de suport plantar, escoliosi, certs trastorns visuals, etc.
  • Prevenció en general de qualsevol simptomatologia originada per un trastorn postural.

La posturologia reeduca els sistemes de captació d’informació per incidir sobre la postura i col·laborar en el reequilibri de gran varietat de disfuncions i trastorns.

Comments are closed.