Kinesiologia emocional

Què és la kinesiologia?

La kinesiologia és un mètode terapèutic que avalua els desequilibris en la salut a través del to muscular de la persona, cosa que permet localitzar i corregir les males distribucions de les tensions mecàniques que poden tenir lloc en l’organisme abans que es manifestin molèsties agudes.

La kinesiologia emocional analitza els aspectes físic, mental, emocional i social de la persona per identificar les divergències que es poden donar entre ells, i proposa un sistema de curació que treballa amb la interrelació entre la dimensió física i psíquica de la persona. Mitjançant el reconeixement de l’estat tensional, es pot accedir a la part més inconscient de la psique, identificar els bloquejos emocionals i de la conducta i aplicar la tècnica adequada per restablir l’equilibri físic i psicològic.

A partir del plantejament que la nostra manera de comportar-nos determina la nostra estructura corporal i viceversa, la kinesiologia emocional actua sobre les emocions implícites que afecten l’organisme, com també les alteracions físiques que poden generar dificultats emocionals.

Treballant amb la interrelació entre la dimensió física i psíquica de la persona, la kinesiologia pot reequilibrar les emocions implícites i les alteracions de l’organisme.

Comments are closed.