Hun Yuan taitxí

Què és el taitxí?

El taitxí és un art intern que es considera un exercici físic i mental per a totes les edats i condicions físiques. Procedent de la cultura xinesa, està arrelat en la seva medicina tradicional, que es basa en el txi i la seva circulació, els meridians energètics, la teoria dels cinc elements, la teoria del yin i el yang, etc

La medicina xinesa considera que l’energia del txi és la font de la vida i es troba en l’aire que respirem, l’escalfor que sentim, la llum que ens envolta, etc. Segons aquesta visió, el nostre cos és una manifestació o cristal·lització del txi.

Què és el taitxí?

Els moviments del taitxí, suaus i pausats, es combinen amb la respiració i la concentració. La suavitat predomina sobre la força, igual que l’activitat interior és més important que el moviment exterior. Tot plegat propicia la relaxació i l’harmonia i, per tant, la reducció de les tensions, les preocupacions i l’estrès negatiu.

La pràctica regular del taitxí incrementa la força física, la vitalitat, la relaxació, el benestar i l’harmonia. Té una gran eficàcia terapèutica en els desequilibris del sistema nerviós, cardiovascular i respiratori, i exerceix una acció positiva sobre el metabolisme i la regularització de la pressió sanguínia. Redueix els efectes del sedentarisme.

El taitxí incrementa la força física, la vitalitat, la relaxació, el benestar i l’harmonia.

Una pràctica transformadora

Quan el taitxí es practica amb una visió completa i holística, portant l’atenció al moviment, la respiració i la intenció i sense descartar cap dels seus components (salut, meditació en moviment, treball energètic i regulació corporal, respiratòria i emocional), ens ajuda a actuar sobre:

  • El cos: proporciona bons hàbits posturals, com ara mantenir la columna recta i relaxada; enforteix les articulacions; exercita els músculs, i estimula els òrgans interns. Mitjançant la relaxació aprenem a reconèixer la tensió que acumulem en el dia a dia, i així podem alliberar-la conscientment.
  • La respiració: regula la respiració, afavoreix la respiració diafragmàtica, optimitza l’oxigenació i ajuda a expulsar toxines.
  • La ment: exercita l’atenció conscient i fomenta la concentració en el moment present.
  • A més, en combinar el moviment dels braços i les cames, es millora la coordinació de la motricitat i, per tant, la comunicació dels dos hemisferis cerebrals.

Aspecte meditatiu

L’aspecte meditatiu és molt important, ja que una major calma mental fomenta la transformació de les energies primàries en d’altres de més refinades. La nostra ment ens acompanya allà on anem i la seva lucidesa i claredat determinen la nostra experiència vital. La meditació es pot dur a terme al final de la sessió en diverses postures assegudes, dempeus o en moviment.

Hun Yuan taitxí

L’estil Hun Yuan taitxí engloba diversos sistemes d’exercicis de txikung, formes de mans lliures, formes d’armes i pràctiques meditatives. Tots aquests treballs estan enfocats a cultivar l’aspecte terapèutic i meditatiu del taitxí. Moltes persones relacionen el taitxí només amb els exercicis lents la finalitat dels quals és millorar la salut del practicant. No obstant això, una escola completa de taitxí ha de reunir tots els aspectes. Així es considera en l’estil de Hun Yuan taitxí.
Es pot dir que tots els exercicis de Hun Yuan taitxí estan destinats a restaurar el sistema energètic, unificar els tres tresors, restablir l’equilibri fisicoemocional i harmonitzar el nostre ser.

Comments are closed.