Homeopatia

La nostra capacitat curativa innata

L’homeopatia va ser creada pel metge alemany Samuel Hahnemann fa més de 200 anys.

La seva eficàcia es basa en l’estimulació de la capacitat curativa pròpia de l’organisme, per mitjà de substàncies naturals dinamitzades i prescrites segons el principi de similitud.

Una concepció global

L’homeopatia es caracteritza per la concepció i el tractament de l’ésser humà com un conjunt indivisible (individu) en interacció constant amb l’entorn en què viu. Segons aquesta visió, la malaltia sorgeix com un desajustament en els mecanismes d’adaptació davant de les diferents influències mediambientals i es considera l’expressió del desequilibri global de l’organisme.

L’homeopatia indueix una resposta curativa actuant en la totalitat de l’individu, de manera que la malaltia desapareix per si sola.

La malaltia desapareix per si sola

El tractament homeopàtic no va dirigit a lluitar contra els símptomes, sinó a restablir l’equilibri orgànic perdut, de manera que la malaltia desapareix per si sola. La tornada a l’equilibri per part de l’organisme malalt s’aconsegueix mitjançant l’ús de remeis homeopàtics: substàncies naturals que tenen la capacitat d’induir una resposta curativa a l’individu en la seva totalitat, tant en el nivell físic com en l’emocional.

El poder de l’infinitesimal

Els remeis homeopàtics són administrats en dosis infinitesimals o submoleculars, de manera que es perd qualsevol efecte tòxic que pogués presentar la substància original en estat cru. Tanmateix, això no vol dir que siguin innocus, per la qual cosa es requereix una formació adequada per a la seva correcta prescripció. Per això, a Arya Tara comptem amb la professionalitat del Dr. Guillem González.

Efectivitat en gran quantitat de trastorns

Per la seva efectivitat, profunditat i amplitud d’acció, l’homeopatia és útil en gairebé tot tipus de trastorns, tant físics com psíquics, com per exemple:

  • Al·lèrgies, migranyes, asma, refredats.
  • Angines de repetició, artrosi.
  • Problemes digestius, colitis.
  • Problemes circulatoris, hipertensió.
  • Trastorns del son, terrors nocturns, enuresi.
  • Ansietat, trastorns del comportament.
  • Descompensació emocional.

Ideal per a nens i mares gestants

La nul·la toxicitat dels remeis homeopàtics converteix l’homeopatia, sens dubte, en la terapèutica d’elecció en nens, mares gestants i persones al·lèrgiques a altres tipus de medicaments.

Comments are closed.