Kinesiologia emocional

Kinesiologia-emocional

Kinesiologia emocional

La kinesiologia és una disciplina que avalua els desequilibris de la persona a través del to muscular, identifica la naturalesa dels seus bloquejos (estrès, dolor, alteracions emocionals, etc.) i aplica l’harmonització corresponent en el nivell més adequat:

Anivellaments energètics, acupressió, essències florals, oligoelements, homeopatia, tapping, so,  biomagnetisme, tècniques d’alliberament emocional, tractaments bioenergètics, etc.

En diversos països del món, la kinesiologia ja és una professió reconeguda i un dels principals sistemes utilitzats en teràpies manuals i en l’anomenada “psicologia energètica”.

Kinesilogia emocional i kinegenealogia

La kinesiologia emocional és una teràpia manual que té com a objectiu desfer els bloquejos energètics, actuant sobre els aspectes psicoemocionals del pacient. Pretén arribar a la part més inconscient de la nostra psique, a partir de la resposta muscular de l’organisme. Així es realitza el diagnòstic de la situació i es poden generar les correccions adequades per solucionar el conflicte que s’està treballant.

Los comentarios están cerrados